.

Rīga, Grobiņas iela

ID: #153

Pārdod zemes gabalu 5702 m2 ar daudzdzīvokļa ēku un palīgēkām 

Tiek pārdota zeme ar 5 dzīvokļu dzīvojamo māju un ārpusē izbūvētām 8 palīgēkām -šķūņiem. Mājai ir ūdens no vietējā artēziskā urbuma, vietējā kanalizācija, dzīvokļi ir aprīkoti ar podiņkrāsnīm un labierīcībām dzīvokļos. Zeme atrodas Jauktas apbūves ar dzīvojamo funkciju teritorijā, kur atļautā izmantošana paredz šāda veida būvniecību un izmantošanu:

daudzdzīvokļu nams;

komerciāla rakstura objekts; 

tirdzniecības un pakalpojumu objekts; 

savrupmāja; 

dvīņu māja;

rindu māja;

noliktava;

mehānisko transportlīdzekļu remontdarbnīca (t.sk. automazgātava); 

transporta infrastruktūras objekts; 

izglītības iestāde; 

sabiedriska iestāde; 

kultūras iestāde; 

zinātnes iestāde; 

ārstniecības iestāde; 

sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestāde;

sporta būve; 

transportlīdzekĜu novietne; 

degvielas un gāzes uzpildes stacija, kura aprīkota ar pazemes tvertnēm; 

vieglās ražošanas uzņēmums.

210 000 Eur
Pieejams
Toms Treiers

Tālr.: +371 26888026

E-pasts: toms@latia.lv