.

Ogre, Celtnieku 18, pie autoceļa Rīga - Daugavpils

ID: #194

Pārdod zemi 2400-6000 m2 platībā, publiskās apbūves teritorijāTiek pārdots zemes gabals publiskās apbūves teritorijā. Pievilkta elektrība - 3 fāzes, 40A. Blakus centrālais pilsētas ūdensvads, kanalizācija. Teritorija nožogota.

Tiek tirgots ārī blakus esošais zemes gabals ar tādu pašu lietošanas mērķi un tādā pašā stāvoklī - Celtnieku 16, platība 3600 m2.

Cena 20 Eur/m2.

Apbūves noteikumos publiskās apbūves teritorija (PA) Atļautā izmantošana: A) aizsardzības un drošības iestāde;  B) atpūtas iestāde; C) autoosta; D) ārstniecības iestāde; E) darījumu iestāde; F) dzelzceļa stacija; G) kultūras iestāde; H) reliģiska iestāde; I) pārvaldes iestāde; J) pirmsskolas izglītības un izglītības iestāde; K) sociālās aprūpes vai cita, līdzīga publiska iestāde; L) sporta būve; M) zinātnes iestāde; N) tehniskās apkopes darbnīca. 221.2.

Palīgizmantošana: Dzīvoklis Ogres novada teritorijas plānojums 2012. - 2024. Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi. Minimālā zemes vienības platība 1200 m2 vai, ja zemes vienība pievienota centralizētajai kanalizācijai un ūdensapgādei, 600 m2 .

Apbūves intensitāte : A) 150%; B) Pirmsskolas izglītības iestādei 50%.

Brīvās teritorijas rādītājs: A) 20%, rekonstrukcijas gadījumā, pieļaujams samazināt līdz 10%; B) Pirmsskolas izglītības iestādei 100

 

Maksimālais stāvu skaits un augstums A) Ogres pilsētā 4 stāvi; B) Šie augstuma ierobežojumi neattiecas uz esošajām publiskajām iestādēm un to rekonstrukciju, nepalielinot stāvu skaitu, kā arī torņiem, mastiem un citām inženiertehniskām konstrukcijām.

48 000 Eur
Pieejams
Toms Treiers

Tālr.: +371 26888026

E-pasts: toms@latia.lv